Úvod do TČM: Velký přehled meridiánů

Meridiány jsou v tradiční čínské medicíně (TČM) sítí energetických drah v lidském těle se kterou TČM pracuje. Tyto dráhy slouží k transportu životní energie, známé jako „qi“ nebo „čchi“, která je základem lidského zdraví. Existuje celkem 12 hlavních meridiánů, které jsou spojeny s různými orgány a tělesnými funkcemi.

Každý meridián je spojen s konkrétním orgánem a má své jangové (duté) nebo jinové (plné) charakteristiky, to rozlišujeme podle orgánů – duté jsou jangové a plné jinové. Například meridián ledvin je spojen s meridiánem močového měchýře, a meridián tenkého střeva je spojen s meridiánem plic. Tyto hlavní meridiány jsou propojeny osmi vedlejšími meridiány, jako je meridián opasku a prochází speciálními dráhami početí a řídící dráhy.

Energie prochází těmito meridiány a udržuje harmonii v těle. Jakákoli disharmonie v toku této energie může vést k fyzickým i psychickým problémům. Proto je důležité při řešení zdraví každého jedince brát v úvahu celý organismus, nikoliv pouze jednotlivé orgány, místa nebo viditelné potíže.

Energetické hodiny meridiánů a výživa

Důležitým aspektem udržení rovnováhy v těle je následování energetických hodin. Každý meridián má svůj čas, kdy je nejaktivnější, a tuto aktivitu je třeba respektovat. Organismus má své vnitřní hodiny, které se každé dvě hodiny přesouvají od jednoho orgánu k druhému. Správná výživa může pomoci udržet tuto energetickou rovnováhu.

Například meridián tlustého střeva je aktivní od 6 do 8 hodin ráno, takže snídaně by měla být lehká a strava by měla podporovat práci tohoto orgánu. Podobně, každý meridián má svůj časový slot a strava by měla být přizpůsobena těmto hodinám.

Orgánové hodiny

Meridiány a léčba

V tradiční čínské medicíně se akupunktura a akupresura často používají k obnovení rovnováhy v meridiánech a celém těle. Akupunkturní a akupresurní body se nacházejí na meridiánech a stimulací těchto bodů může být dosaženo výsledných účinků v celkem krátkém čase. Akupunktura je známá svou schopností pomoci při různých zdravotních problémech a obnovit energii v těle.

Je důležité mít na paměti, že tradiční čínská medicína se zaměřuje na prevenci a udržení celkového zdraví, nikoliv pouze na léčbu nemocí. Proto se věnuje nejen fyzickým projevům, ale i emocionálním a energetickým aspektům zdraví.

Celkově lze říci, že meridiány hrají klíčovou roli v tradiční čínské medicíně a jsou základem pro udržení rovnováhy a vitality v lidském těle. Dodržování energetických hodin a vhodná výživa jsou důležitými kroky k udržení zdravého fungování těla a duše.

Přehled všech meridiánů

Hlavní dráhy:
(nejčastěji používané dráhy v terapii, více o meridiánech zde)

 • Meridián tenkého střeva – reguluje střevní funkce a čistí tělo. Obsahuje 20 bodů a začíná v obličeji u nosu a končí na konečníku.
 • Meridián močového měchýře – řídí vylučování a nervovou regulaci. Obsahuje 67 bodů a začíná na obličeji a končí na malíčku nohy.
 • Meridián ledvin – ledviny jsou zodpovědné za energetický základ těla. Tento meridián má 27 bodů a začíná na malíčku nohy a končí na horním patře v ústech.
 • Meridián žlučníku – má 44 bodů a ovlivňuje rozhodování a emocionální stabilitu. Začíná u zevního koutku oka a končí na prsteníčku nohy.
 • Meridián jater – řídí tok čchi a emoční stabilitu. Má 14 bodů a začíná na noze mezi palcem a ukazováčkem a končí u druhého žebra.
 • Meridián srdce – Tento meridián řídí cirkulaci krve a ovlivňuje emocionální rovnováhu. Má 9 bodů a začíná v podpaží a končí na konci malíčku ruky.
 • Meridián osrdečníku – má 9 bodů a ovlivňuje emocionální rovnováhu a spánek. Začíná na perikardu (kousek nad bradavkou) a končí na prostředníčku.
 • Meridián tří zářičů – ovlivňuje všechny ostatní dráhy, říká se mu „cesta původu čchi“. Má 23 bodů a začíná mezi malíčkem a prsteníček na ruce, končí v zevním koutku oka.
 • Meridián sleziny a slinivky – ovlivňuje trávicí funkce a distribuci čchi. Obsahuje 21 bodů a začíná na vnitřní straně palce a končí pod jazykem.
 • Meridián žaludku – řídí trávení a zpracování potravy. Má 45 bodů a začíná v pod okem a končí na prsteníčku u nohy.
 • Meridián plic – ovlivňuje dýchání a regulaci čchi. Obsahuje 11 bodů a začíná ve středním ohništi (v žaludku) a končí na palci ruky.
 • Meridián tlustého střeva – pomáhá s eliminací odpadních látek a regulací trávicího systému. Má 20 bodů a začíná na ukazováku ze strany palce a končí u křídla nosu.

Meridiány vedlejší:
(starší systém předcházející 12 hlavním drahám, dneska se skoro nepoužívá, nemají na sobě žádné body)

 • Meridián ústřední
 • Meridián opasku
 • Meridián jinový patní
 • Meridián jangový patní
 • Meridián jinový pojivový
 • Meridián jangový pojivový

Meridiány speciální:
(v oblasti čaker)

 • Meridián početí
 • Meridián řídící

Závěr

Znalost meridiánů je ve východních zemí běžná a snadno dostupná. Podle mě není nutné aby každý věděl, kde jaký bod leží, ale měl by vědět kolik meridiánů je a o co se přibližně starají. Pokud totiž jdete k terapeutovi, přikládá velkou váhu k vaší intuici. A v tuto chvíli můžete říct: „Myslím si, že mám oslabená játra.“ A dodáte jaké emoce pociťujete nejčastěji… V takovém případě dokáže terapeut lépe a blíže určit, co máte za bolístku.

Ve výsledku si můžete několika způsoby harmonizovat všechny dráhy těla skrz nejrůznější techniky a cvičení.