Úvod do TČM – pojmy čchi, jin a jang

Tradiční čínská medicína existuje už více než tři tisíce let. Disponuje opravdu hlubokými znalostmi člověka, ale i přírody. Hlavně léčivých bylin, hub a jejich působením na tělo. Jejím základem je jednota těla, ducha a mysli.

Tradiční čínská medicína je z 80 % tvořena životosprávou, z 10 % akupunkturou a ze zbylých 10 % bylinnou medicínou. A životospráva znamená způsob, jakým prožíváme každý den, jak brzy vstáváme, co jíme, jak se pohybujeme, na co myslíme, z čeho máme obavy a ještě mnohé další. V tomto článku se podíváme na nejčastěji používané pojmy čchi a jin a jang.

☯️ Energie těla = čchi

Životní síla čchi je v tradiční čínské medicíně zcela klíčová. Český, ani zahraniční, termín pro čchi neexistuje. Volně se „čchi“ překládá jako dech, vzduch, pára, plyn, éter, podstata, životní síla, životní princip nebo energie.

Šaolinský mistr o toku životní energie čchi řekl: „Čchi protéká tělem volně a bez překážek, je jako voda v řece. Jestliže je koryto řeky plné proudící vody, je řeka zdravá. Každý nadbytek nebo nedostatek čchi způsobuje nemoci. Stejně jako řeka způsobí škody, když se vyleje z břehů, nebo naopak kolem ní uschnou rostliny a květiny, když má vody příliš málo.“

Čchi je obtížné přeložit do jednoho slova, protože se jedná o komplexní a hlubokou filozofii. V tradiční čínské filozofii se čchi často popisuje jako „životní síla“ nebo „vitální energie.“ Tato síla je považována za nepostradatelnou pro fungování těla a mysli. Podle čínské medicíny je čchi energií, která proudí skrz meridiány – energetické dráhy, které spojují různé části těla a orgány.

Čchi funguje jako most mezi tělem, emocemi a myslí. Je to energie, která umožňuje všem tělesným funkcím a procesům probíhat. Když je čchi v harmonii a volně proudí po meridiánech, cítíme se zdravě a vitálně.

Jak může být proudění čchi narušena? Podle tradiční čínské medicíny existuje několik faktorů, které mohou narušit tok čchi a způsobit nemoci a nepohodu. Patří sem:

 1. Stres a emoce: Silné emocionální stavy, jako je stres, hněv nebo strach, mohou zablokovat tok čchi a vést k různým zdravotním problémům, jsou to právě nevyjádřené emoce, které dle TČM jsou prapůvodcem nemocí.
 2. Nesprávná strava: Špatná strava a nezdravé stravovací návyky mohou vést k nerovnováze čchi, k zablokování energie vede i stravování mimo orgánové hodiny a kolo roku.
 3. Fyzická aktivita: Nedostatek pohybu nebo naopak nadměrná fyzická aktivita může ovlivnit tok čchi, optimální je sportovat 2-3x do týdne, aby tělo mělo dostatek času na regeneraci.
 4. Změny v prostředí: Externí faktory, jako je klima nebo životní prostředí, mohou také ovlivnit energii čchi, pokud setrváváme někde, kde být nechceme, též nám to zablokovává čchi.

Udržení harmonie čchi

Tradiční čínská medicína, včetně akupunktury, akupresury a jídelníčku, se zaměřuje na udržení a harmonizaci čchi v těle. Akupunktura je technika, při které jsou specifické body na těle stimulovány jemným vpichem malé, speciální jehly, aby se obnovil tok nebo se vypustila přebytečná energie čchi a zlepšila fyzická i emocionální pohoda.

Akupresura, na druhou stranu, využívá tlak na tyto body bez použití jehel, je to jemnější, přesto velmi účinná technika. Masírováním akupresurních bodů můžete pomoci uvolnit blokády čchi a posílit tělesné funkce. Tato praxe je známá svou schopností zmírňovat bolest, snižovat stres a podporovat celkové zdraví.

☯️ Jin a Jang

Všechno má svůj opak (protipól) – to je myšlenka jinu a jangu. Žádná věc totiž není jen jin nebo jang. Když se podíváme na symbol jinu a jangu, každá ze sil obsahuje základ té druhé (tečky v symbolu). Obě energie jsou na sobě závislé. Navzájem bez sebe nemůžou existovat. Den nemůže existovat bez noci, bílá nemůže existovat bez černé.

Obě energie se navzájem podporují. Tyto dvě protichůdné, avšak komplementární síly představují dualitu a harmonii v kosmologii, přírodě a lidském životě. Jin a jang nabízejí hluboký vhled do vzájemných vztahů, rovnováhy a změn v tomto světě. Jin a jang jsou obvykle v rovnováze, pokud se jedna energie zvýší, druhý ustoupí (sníží se). V těle může dojít k nerovnováze těchto energií.

Jsou to:

 • přebytek jin,
 • přebytek jang,
 • nedostatek jin,
 • nedostatek jang.

Takové nerovnováhy znovu tvoří pár: přebytek jin způsobí nedostatek jangu a naopak.

Jin je spojen s temnotou, ženstvím, chladem, pasivitou, zemí a měkkostí (jemností). Tato síla je spojena s vnímavou, zkoumající a odpočinkovou povahou. V symbolu jinu a jangu je zastoupená černou barvou (temnota).

Jang je spojen se světlem, mužstvím, teplem, aktivitou, nebem a tvrdostí. Jang představuje iniciativní, extrovertní a dynamickou povahu. V symbolu jinu a jangu je reprezentována bílou barvou (světlo).

Dualita jinu a jangu

 • Rovnováha: Ideálního vyvážení dosáhneme tehdy, když cítíme stabilitu a pohodu, nic nás netrápí.
 • Změna: Jin a jang jsou dynamické síly, které neustále mění svou sílu a intenzitu. Toto střídání mezi silami způsobuje změny ve světě a v životě, převážně v těle.
 • Vzájemná závislost: Jin a jang se vzájemně potřebují a doplňují.
 • Cyklus: Jin a jang jsou součástí cyklu, který se nazývá „cyklus generace“ nebo „cyklus vytváření.“ V každém cyklu jin generuje jang a jang generuje jin.

Spojení jinu a jangu s energií čchi

TČM se snaží udržovat rovnováhu jinu a jangu v těle díky proudění čchi, aby se zachovala dobrá zdravotní kondice, harmonie, prosperita a výkonnost. Když je rovnováha narušena, mohou se objevit různé nemoci, které vznikají nevyjádřenou emocí, ta ovlivňuje buď jin nebo jang v těle. Léčba TČM se často zaměřuje na obnovení této rovnováhy pomocí bylinných léků, akupunktury, akupresury, masáží a jiných technik.