Intuice ve vztahu

Co je vlastně ta intuice? 

Je to takový náš šestý smysl, který se ozve ve chvíli, kdy se nám něco nezdá nebo potřebujeme poslouchat náš vnitřní hlas. Intuice funguje ve chvíli, kdy něco nevíme, ale máme pocit, že to známe to nebo nám to je povědomé. Je to takové vnitřní tušení.

Intuice ve vztahu 

Pokud jsme s partnerem už delší dobu a už ho lépe známe, intuice pak funguje jako takový náš druhý mozek. Vyhodnocuje situace na základě předchozích zkušeností s partnerem. Díky intuici, například tušíme, co si náš partner myslí nebo co chce říct. Určitě se vám několikrát stalo, že jste řekli něco nastejno. To je chvíle, kdy se naše intuiční kanály propojí. Já vysílám jemu nebo on vysílá mě. V partnerství se tyto okamžiky dějí celkem často. Je to chvíle, kdy můžeme pozorovat, jak naše intuice funguje. 

Intuice na začátku vztahu

Intuice většinou se postupně rozvíjí a na začátku vztahu většinou moc nefunguje. To máme spíše tendence nového partnera srovnávat s tím předchozím. V tuto chvíli je intuice tak trochu „rozbitá”. My si totiž myslíme, že nám intuice funguje, ale podvědomě jednáme na základě předchozích zkušeností s minulými partnery.

Může vám být povědomé, že bývalý i nový partner toho mají nemálo společného. Pokud se totiž cyklíme ve stejných vzorcích a nemáme určité věci zpracované, dostáváme se do stejných situací / vztahů.

  • Proč se dostáváme do jednoho a toho samého problému nebo situace?
  • Proč máme pořád jeden typ partnera?  

V těchto situacích totiž ženská intuice ve vztahu funguje zvláštním způsobem. Můžeme si myslet, že partnera známe, protože jeho vzorce nějak souvisí se návyky předchozích partnerů. Náš nový partner je ale jiná osoba (s možná podobnými vzorci). V případě, že máme pocit, že se cyklíme ve stejných situacích, je potřeba udělat restart. Je potřeba se tázat nás samých, proč jsme se dostali do tohoto začarovaného kruhu. Příčin může být spoustu (trauma z dětství, špatný vztah s otcem, atd.) Například, pokud žena neměla v otci důvěru v dětství, může se to promítat do toho, jakého partnera si hledá nyní.

Malý test intuice 

Můžete si udělat malý test své intuice. Zavřete si oči a popřemýšlejte… Jaké byly vaše poslední vztahy? Je tam něco společného, co bylo v každém vašem vztahu? Co se liší? Vidíte nějaký opakující se vzorec? … Následně si vaše uvědomění zapište. Pomůže to s následnou prací na nás samotných.  

Ženská a mužská energie 

Intuice nám pomáhá k naslouchání druhému. Pokud váš muž přijde například unavený z práce, intuice napoví, co opravdu potřebuje. Je to nadávání z vaší strany nebo péče a láska? Tím, že se žena navnímá na svou intuici, může lépe pochopit potřeby druhého. Pokud je žena ta intuitivní a duchovní, partner pak může být plně ve své mužské dynamické síle a skvěle řešit praktické a analytické věci.  Muži chodí rádi do akce, zároveň ale potřebují doplňovat jejich energii. A s tím můžeme právě pomoci díky naši intuici. Taky nám intuice pomáhá analyzovat situace. Intuice nám také pomáhá cítit, kdy je něco moc nebo příliš. Navnímejte se proto na partnera, abyste cítili, jaký je, jaké má pocity, kdy se cítí dobře a naopak co ho štve. Pokud je naše intuice “zdravá”, partnera dobře vnímáme. Cítíme, co asi potřebuje a jsme k němu otevřenější a vědomější. Zároveň jsme takové i k samy k sobě. 

Náš partner (i naše okolí) nám nastavuje zrcadlo a s tím zrcadlem je potřeba pracovat. Proto na sobě pracujme a buďme vnímaví k sobě i ke svému okolí.