Co vám říkají vaše zuby?

Naše zuby jsou mnohem víc než jen nástroje ke žvýkání, v tradiční čínské medicíně mají zvláštní místo . Podle této starobylé praxe může postavení a stav zubů odhalovat nejen fyzické zdraví, ale také emocionální a psychický stav jedince. V tomto článku se zaměříme na koncept „řeči zubů“ a prozkoumáme, co vám uspořádání a stav vašich zubů může říci v kontextu tradiční čínské medicíny.

Horní čelist

Horní čelist je pevně spojená se lebkou, podle psychosomatiky reprezentuje naše přání. Konkrétně šířka horní čelisti a pravidelné postavení zubů v ní mohou být považovány za ukazatele schopnosti vyjádřit svá přání efektivně. Stará se o to, jak jsou jedinci vnímáni druhými. Široká horní čelist s dobře postavenými zuby naznačuje osobu, která může sebejistě vyjádřit svá přání, což vede k pozitivnějším interakcím s ní. Naopak úzká horní čelist se zkříženými řezáky a špičáky může být považována za známku pasivního jedince, který má potíže s komunikací. Potřeba horní náhrady, může naznačovat celoživotní obtíže s vyjádřením přání a emocí.

Horní čelist = Vyjádření vašich přání.

Dolní čelist

Naopak dolní čelist, která je volně spojena s lebkou čelistním kloubem, reprezentuje naše činy. Brada konkrétně, symbolizuje sílu vůle, a předkus spodních zubů často symbolizuje odhodlání a schopnost překonávat překážky. Představte si silnou, vystrčenou bradu, která je často přítomna u ikonických literárních hrdinek. Postavy s ustupující bradou jsou vzácně zobrazeny v literatuře, protože naznačují pasivitu a nedostatek asertivity.

Pravá a levá strana obličeje

Pravá strana obličeje se obvykle více vztahuje k budoucnosti, zatímco levá strana více k minulosti. Tato symbolika přidává hloubku interpretaci dolní čelisti a brady v závislosti na jejich postavení.

Poselství jednotlivých zubů

Nyní se podívejme na jednotlivé zuby. Zaměříme se na pozici: když zub směřuje ven, znamená to výrazný rys, zatímco zub směřující dovnitř nebo chybějící zub může naznačovat potlačení něčeho. Velké kazivosti, rozsáhlé plomby a mrtvé zuby jsou také vnímány jako známky potlačení vlastností nebo emocí.

Jedničky (řezáky) reprezentují jak mužský, tak ženský princip, pravá jednička symbolizuje otce a levá jednička zase matku. Když levá jednička výrazně překrývá pravou, naznačuje to silnější vliv matky. Naopak rovnovážné postavení obou řezáků signalizuje vyvážený vliv obou rodičů.

Mezery mezi zuby

Mezery mezi řezáky jsou často pozorovány u jedinců, jejichž rodiče žijí spolu, ale celý život vlastně jen „vedle sebe“. Lidé s takovými mezerami mohou mít obtíže ve vztazích kvůli nedostatečnému rodinnému spojení.

Rovnátka pro sebejistotu

Postranní řezáky, tedy dvojky, symbolizují temperament jedince a jeho postavení vůči rodičům. Když je pravý postranní řezák víc vepředu, naznačuje to osobu, která dokáže v rodině hájit svou svobodu, ale může mít konflikty s otcem. Podobně na levé straně signalizuje tato poloha opozici vůči matce. Když se oba postranní řezáky směřují dopředu a překrývají střední řezáky, znamená to, že osoba má navrch nad rodiči.

Špičáky

Špičák (trojky) jsou často spojovány s určitými emocemi, vztahy a psychickými aspekty. Například:

  1. Síla a sebevědomí: Horní špičáky jsou někdy spojovány s energií, sebejistotou a odvahou. Můžou odrážet schopnost jedince bránit se a prosazovat se v životě. Lidé s výraznými horními špičáky mohou být vnímáni jako silní a sebejistí.
  2. Symbol dominance: Špičáky mohou také symbolizovat autoritu a dominanci. Mít ostré a výrazné špičáky může signalizovat schopnost vést a ovládat situace. Což je důvod, proč jsou v mytologii upíři zobrazováni s velkými špičáky.
  3. Sexualita: V některých kulturách jsou špičáky spojeny se sexualitou. Mohou symbolizovat sexuální přitažlivost a vášeň.
  4. Agrese: Zuby, včetně špičáků, mohou být vnímány jako symbol agrese a bojovnosti. Silné špičáky mohou ukazovat na schopnost bránit se a bojovat.
  5. Otevřenost novým zkušenostem: Někdy se špičáky spojují s odvahou zkoušet nové věci a otevřeností novým zkušenostem. Výrazné špičáky mohou naznačovat ochotu riskovat a objevovat.

Třenové zuby (čtyřky)

Třenové zuby, známé jako čtyřky, jsou klíčem k našim tužbám a našemu „Já“. Pravá horní čtyřka nám ukazuje, jak bychom se rádi prezentovali na veřejnosti, zatímco levá čtyřka odhaluje naše citové tužby. Čtyřky patří k nejčastěji ošetřovaným zubům, protože jsme každodenně vystaveni ideálům krásy, necítíme se hezcí a tak čtyřky trpí. Často se snažíme naplnit své citové tužby tím, že sledujeme televizní seriály, což vede k neuspokojení našich skutečných emocionálních potřeb.

Pravá dolní čtyřka odráží naši schopnost realizovat naše plány, zatímco levá čtyřka ukazuje, jak efektivně dokážeme sdělit své emoce a přání okolí. Někteří se mohou ptát, co se stane, pokud zubař vytrhne čtyřky. Dentistka Caffin uvádí, že „vytržení čtyřek oslabuje vědomí vlastního Já, a tito jedinci se stávají náchylnějšími k autoritám, které vlastně nechtějí akceptovat.“

Pětky (druhé třenové zuby), symbolizují touhu po tvorbě. Pravá horní pětka reprezentuje náš vývoj v oblasti vnějšího světa, zatímco levá pětka odráží naše přirozené nadání. Pravá dolní pětka, stejně jako čtyřka, zobrazuje schopnost uskutečnit naše plány, zejména v profesním životě.

Stoličky neboli moláry

První moláry, také nazývané šestky, jsou spojeny s tím, jak si přejeme být vnímáni ve společnosti a rodině. Pravá horní šestka odráží naše ambice v profesním životě a vytváření našeho místa ve světě, zatímco levá šestka odráží naše citové vyjádření. Často v moderní společnosti tlačíme na potlačení emocí, což vede k častým problémům s těmito zuby.

Sedmičky, známé také jako zadní moláry, zobrazují naše vztahy s okolním světem a našimi blízkými. Oba horní moláry ukazují na běžné denní životní situace, které nás trápí a které nemůžeme změnit. Levé sedmičky odrážejí harmonii v rodinných vztazích. Tyto výrazy se mohou projevit na zubech, což poskytuje unikátní pohled na situaci.

Zuby moudrosti

Zuby moudrosti, či osmičky, jsou často opomíjené, ale jsou výrazem individuální energie každého jedince. Pravá horní osmička symbolizuje naši snahu osvojit si materiální i duchovní svět, zatímco levá osmička ukazuje obavy z odmítnutí jak duchovního, tak materiálního světa. Pravá dolní osmička ukazuje naši schopnost sdělovat své pocity okolí, zatímco levá dolní osmička je barometrem naší fyzické energie.

Zuby a tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína nabízí fascinující pohled na spojení mezi naším fyzickým a emocionálním stavem. I když tyto interpretace mají kořeny ve starodávné filozofii a nebyly závěrečně ověřeny moderními vědeckými studiemi, poskytují jedinečnou perspektivu pro zvážení vztahu mezi našimi těly, našimi emocemi a našimi minulými a budoucími zkušenostmi. Jak se zdá, vaše zuby mohou vyprávět příběh, který sahá daleko za jejich primární funkci, kterou je rozkousávání potravy.